Satış Sözleşmesi

Aşağıdaki "siteden yararlanma koşulları" siteden yararlanmaya başlanılmadan önce dikkatlice okunmalıdır.
www.bursaakumarket.com sitesine giriş yapılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

1. Sözleşmenin onaylanması

www.bursaakumarket.com üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve www.bursaakumarket.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kararınıza göre üyelik formunun altında bulunan Üyelik sözleşmesini kabul kutucuğunu işaretleyiniz.

2. Hizmetlerin tanımı

www.bursaakumarket.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik servisler (üyeye özel sayfalara girme, vb.) sunar.

3. www.bursaakumarket.com üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi

www.bursaakumarket.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir "E-Posta " ve "şifre"ye sahip olur. "E-Posta " üyeye özeldir ve aynı "E-Posta " iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. www.bursaakumarket.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler üyenin onayı alınmadan başka üyelere açılmaz. Kullanıcının www.bursaakumarket.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için E-Posta`sını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

4. Üye`nin yükümlülükleri

Üye www.bursaakumarket.com servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

www.bursaakumarket.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, www.bursaakumarket.com ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu , www.bursaakumarket.com ortamında site geneline zarar verecek veya www.bursaakumarket.com`i başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

www.bursaakumarket.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere özel bilgilerin yer alabileceğini ve bu sebeple www.bursaakumarket.com`un sorumlu olmayacağını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan www.bursaakumarket.com`un sorumlu olmayacağını,

www.bursaakumarket.com`da sunulan hizmetlere www.bursaakumarket.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda www.bursaakumarket.com`un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Üye verilerinin www.bursaakumarket.com`un ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb.durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü www.bursaakumarket.com`un sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

www.bursaakumarket.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı www.bursaakumarket.com`dan tazminat talep etmemeyi,

www.bursaakumarket.com`dan izin almadan www.bursaakumarket.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

www.bursaakumarket.com`un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde www.bursaakumarket.com`un gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

www.bursaakumarket.com`un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını,

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,

Kabul ve taahhüt etmiştir.

5. www.bursaakumarket.com`a verilen yetkiler

www.bursaakumarket.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.bursaakumarket.com`un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. www.bursaakumarket.com, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

www.bursaakumarket.com, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

www.bursaakumarket.com, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda

Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda

Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda

www.bursaakumarket.com üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

www.bursaakumarket.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı www.bursaakumarket.com sorumlu tutulmayacaktır.

www.bursaakumarket.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

www.bursaakumarket.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde www.bursaakumarket.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, www.bursaakumarket.com`den telif ve benzeri hiç bir ücret talep etmeyecektir.

www.bursaakumarket.com üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

www.bursaakumarket.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.bursaakumarket.com`un sorumlu olmadığını kabul eder.

www.bursaakumarket.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman http://www.bursaakumarket.com/yeniUye.aspx adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir.

www.bursaakumarket.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. www.bursaakumarket.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. www.bursaakumarket.com kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.bursaakumarket.com`un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten www.bursaakumarket.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK ve sair) uygulanacaktır.

8. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez(Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9. Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

10. Fesih

www.bursaakumarket.com dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

11. Kişiselleştirilmiş Ürünler Satış Kuralı Kişiselleştirme yaptığımız ürünlerde ürün size özel olarak hazırlandığı için geri iadesi söz konusu değildir. Ürün için vermiş olduğunuz bilgiler kişiselleştirme yapılırken esas alınır ve sitemiz üzerinde belirttiğiniz şekilde ürünlere yansır. Birtakım ürünlerde e-mail yolu ile onayınız sonrası ürün son haline gelmektedir.